Vraag van de maand

Vraag van de maand

Mommersteeg Makelaardij beantwoordt de vraag van de maand

Wat betekent ‘recht van overpad’?

Mommersteeg Makelaardij: “Het ‘recht van overpad’ is een erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is een bepaald recht dat je hebt om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Meestal is dat de grond van je buurman, maar het kan ook om twee erven gaan die niet aan elkaar grenzen.

Bij ‘recht van overpad’ heeft de eigenaar van het ene erf (ook wel het heersende erf) het recht om het andere erf (het dienende erf) als (voet)pad te gebruiken. Ben je van plan een woning te kopen? De verkopende partij heeft de plicht jou te vertellen of er een erfdienstbaarheid op het huis of de grond rust. Je kunt deze gegevens ook opvragen bij het Kadaster