Afbouwen salderingsregeling

Salderingsregeling

Afbouwen salderingsregeling voor zonnepanelen per 2025

Door het plaatsen van zonnepanelen investeer je niet alleen in duurzaamheid, maar ook in een flinke besparing op de energielasten. Door de korte terugverdientijd lijken zonnepanelen een zeer lucratieve investering, maar blijft dat ook zoals de zogenaamde salderingsregeling wegvalt?

In 2022 zijn mede door de oorlog in Oekraïne de prijzen voor stroom sterk gestegen. Inmiddels zijn de prijzen alweer gezakt, maar je kunt ervan uitgaan dat energie duur blijft. Door de hoge energieprijzen wordt het aanschaffen van zonnepanelen steeds aantrekkelijker. Nu is het ook aantrekkelijk om meer energie op te wekken dan je gebruikt. Het overschot kun je namelijk verkopen aan het energiebedrijf. Het verrekenen van de zonne-energie wordt ook wel salderen genoemd, maar het kunnen salderen wordt afgebouwd per 2025.

Wat houdt de salderingsregeling in?

In de zomermaanden leveren zonnepanelen veel energie op. Vooral op zonnige dagen wekt je meer op dan je verbruikt. Niet gebruikte zonne-energie lever je terug aan het energienet. En dat is dankzij de salderingsregeling heel gunstig. Teruggeleverde stroom mag je (tegen hetzelfde tarief!) wegstrepen (=salderen) tegen de stroom die je afneemt van de energieleverancier. Hier zit echter wel een maximum aan. Lever je meer stroom terug dan dat je afneemt, dan ontvang je over het ’teveel’ dat je aan energie teruglevert een lagere terugleververgoeding. Deze vergoeding verschilt per energiebedrijf.

Plan kabinet: afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 afbouwen. Via de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelfgeproduceerde elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en wegstrepen tegen hun eigen verbruik. In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor elektriciteit die ze niet kunnen salderen. De Eerste Kamer moet hierover nog beslissen.

Stand van zaken wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet hier nog over stemmen.

Plan: stapsgewijs afbouwen salderingsregeling

Vanaf 2025 kunnen huishoudens en kleine bedrijven stapsgewijs minder salderen. Vanaf 2031 kan er niet meer gesaldeerd worden. Ieder jaar kunnen huishoudens en kleine bedrijven iets minder salderen, tot aan 0% in 2031:

  • 2023: 100%
  • 2024: 100%
  • 2025: 64%
  • 2026: 64%
  • 2027: 55%
  • 2028: 46%
  • 2029: 37%
  • 2030: 28%
  • 2031: 0%

Vergoeding voor terugleveren elektriciteit

In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor elektriciteit die ze niet kunnen salderen. Tot 2027 is dit minimaal 80% van het leveringstarief dat de eigenaar van de zonnepanelen heeft afgesproken met de energieleverancier, exclusief belastingen en heffingen. Deze regeling treedt in werking een dag na publicatie van de wet in het Staatsblad. Vanaf 2027 stelt de minister iedere 2 jaar de vergoeding vast die energieleveranciers hun klanten minimaal moeten geven voor elektriciteit die zij niet kunnen salderen. Dit gebeurt op basis van advies van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Investeren in zonnepanelen blijft interessant

Het kabinet wil de salderingsregeling afbouwen, omdat het ook zonder deze regeling interessant blijft om zonnepanelen te kopen. Zonnepanelen zijn namelijk steeds goedkoper en efficiënter. Omdat over weggestreepte elektriciteit geen belasting hoeft te worden betaald, zorgt de regeling ervoor dat de overheid minder belastinginkomsten heeft. En energieleveranciers maken extra kosten, die zij doorberekenen aan alle klanten. Hierdoor stijgt voor iedereen het energietarief, ook voor mensen zonder zonnepanelen. Dat wil het kabinet tegengaan.

Ook zonder de salderingsregeling verdienen zonnepanelen zich snel terug. Onderzoek van TNO laat zien dat dit binnen 7 jaar is, en zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee.