Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Wat zijn de voorwaarden voor vrijstelling van overdrachtsbelasting?

Kopers van een woning met een aankoopsom van maximaal €440.000 kunnen recht hebben op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Dat betekent een aanzienlijke besparing. Wat zijn de voorwaarden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen? De vrijstelling van overdrachtsbelasting wordt ook wel de startersvrijstelling genoemd. Door deze vrijstelling moet het voor jonge starters op de huizenmarkt eenvoudiger worden om te kopen. Door de hoge woningprijzen heeft deze groep het lastig op de huizenmarkt. Ze moeten namelijk ook nog een spaarvermogen opbouwen, want bij het kopen van een woning kunnen ze de aankoopkosten niet meefinancieren in de hypotheek.

Voorwaarden voor de vrijstelling

Er kan eenmalig aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling van overdrachtsbelasting en uitsluitend door kopers tussen de 18 en 35 jaar oud. De koper mag wel eerder een woning gekocht hebben. De maximale koopsom bedraagt €440.000. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De kopers gaan zelf in het huis wonen;
  • Het huis wordt niet verhuurd;
  • Voor de volledige vrijstelling moeten alle kopers tussen 18 en 35 jaar oud zijn.

Wat als één van de kopers ouder is dan 34 jaar?

De koper die 35 jaar of ouder is heeft geen recht op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Over het deel waar de oudere koper eigenaar van wordt, wordt dus wel overdrachtsbelasting gerekend. Stel dat deze oudere koper voor 50% eigenaar wordt, dan dient over dit gedeelte overdrachtsbelasting te worden afgedragen. De notaris maakt hiervoor de berekening en brengt het verschuldigde deel van de belasting in rekening.

Niet alleen starters hebben recht op de vrijstelling

De vrijstelling is geïntroduceerd om starters op de huizenmarkt op gang te helpen. Maar ook kopers die al eerder een woning hebben gekocht, kunnen de vrijstelling krijgen mits ze binnen de gestelde leeftijdseis vallen en de aangekochte woning zelf gaan bewonen. Een harde eis is dat de kopers niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling.

Een verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling is nodig

De notaris brengt de overdrachtsbelasting bij de kopers van een huis in rekening. Om vrijgesteld te worden, hebben de kopers een verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling nodig. Deze is te downloaden op de website van de Belastingdienst. Wordt de woning door twee of meer personen aangekocht, dan moet alle personen afzonderlijk een formulier invullen en ondertekenen.

Er zijn meer situaties waarin geen overdrachtsbelasting verschuldigd is

Iemand die een woning erft, betaalt ook geen overdrachtsbelasting over de verkrijging. Ook in de relationele sfeer zijn er nog twee vrijstellingen, namelijk:

  • Als je mede-eigenaar van een woning wordt door een huwelijk of een geregistreerd partnerschap;
  • Als je na een scheiding de ex-partner uitkoopt, betaal je over het verkregen deel van de woning ook geen overdrachtsbelasting.

Als je een woning koopt die binnen zes maanden daarvoor ook al was overgedragen, kan er ook een vrijstelling gelden. Namelijk tot het bedrag waarvoor de woning werd aangekocht in het afgelopen half jaar. Wij kunnen jou hier meer over vertellen.