Energielabel

Energielabel verplicht!

Fors hogere boete bij ontbreken energielabel woning

Een warme tip van Mommersteeg Makelaardij

Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te overhandigen. Indien het energielabel niet wordt overhandigd kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd aan de huiseigenaar. Op 28 oktober 2021 is de hoogte van de boete aangepast.

Hoogte boete
Voor natuurlijke personen geldt een maximale geldboete van € 435,– en voor rechtspersonen € 870,–. Dit is op 28 oktober jl. gepubliceerd in een Beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De boete geldt per verkochte of opgeleverde woning zonder geldig energielabel.

De vorige boetebedragen waren een stuk lager, € 170,– voor een natuurlijk persoon en € 340,– voor een rechtspersoon. Doordat per 1 januari 2021 het vaststellen van het energielabel op afstand niet meer mogelijk is, zijn de kosten van het energielabel flink gestegen. Een boete incasseren was daarmee voordeliger dan het laten opstellen van een energielabel. Gelet op deze gestegen kosten en het feit dat een bestuurlijke boete een afschrikwekkende werking dient te hebben, is gekozen voor een hogere boete.

Advertentieplicht energielabel per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 wordt er weer gehandhaafd op de advertentieplicht om een geldig energielabel te vermelden in de advertentie op Funda waarin een woning (of ander vastgoed) te koop of te huur wordt aangeboden.

Tot 1 januari 2022 handhaaft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet op de advertentieverplichting als er nog geen geldig energielabel is afgegeven voor een woning.

Advertenties voor gebouwen waar al een geldig energielabel voor is afgegeven, moeten het energielabel wel vermelden. In deze advertentie moet dan de energieprestatie-indicator (de energielabelklasse) staan.

Oftewel, als een woning (of ander vastgoed) per 1 januari 2022 te koop wordt aangeboden op Facebook, Insta of funda dan zal het label erbij vermeld moeten worden. Het label zal dus veel eerder, voorafgaand aan of aan het begin van het verkoopproces, aangevraagd moeten worden. Kijk voor meer informatie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/energielabel/energielabel-woningen.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

"Zorg bijtijds voor het energielabel"

Stel uw vraag

Stel jouw vraag

Slide 1
Klanten waarderen ons met een ...
Deze waardering is afkomstig van Funda.
0,7
Verkoop
0
Aankoop